Skip to main content

Szkoła średnia/dorośli_Niska emisja, emisja z transportu, emisja przemysłowa - co jest bardziej szkodliwe?


WCSS

O kursie

Zanieczyszczenia powietrza w Polsce to temat, który z roku na rok jest coraz częściej poruszany, przez co zwiększa się świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie niosą za sobą podwyższone stężenia gazów i pyłu. Oddziaływanie człowieka na środowisko poprzez rozwój przemysłu oraz gwałtowny wzrost zużycia surowców, energii, postępującą urbanizację i rozwój komunikacji, stale zwiększa łączną pulę zanieczyszczeń wprowadzanych do poszczególnych elementów środowiska, w tym do powietrza atmosferycznego. Jak wskazują wyniki ocen rocznych przeprowadzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, za fatalny stan powietrza w Polsce odpowiedzialna jest przede wszystkim tzw. niska emisja, pochodząca z sektora bytowo-komunalnego i transportu. Wśród innych źródeł wymienia się również przemysł, energetykę opartą na spalaniu węgla i rolnictwo.

Zagadnienia

  1. Co to jest powietrze atmosferyczne?
  2. Czym jest zanieczyszczenie powietrza i jakie są jego źródła?
  3. Co to jest emisja, a czym jest emitor?
  4. Jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza?
  5. Który rodzaj emisji zanieczyszczeń do powietrza jest najbardziej szkodliwy?

Aby wyświetlić cały kurs, zapisz się.

Autorzy

Zespół Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL

  1. Course Number

    WCSS/UWR-05
  2. Classes Start

Enroll