Skip to main content

O nas

W 2018 r. Uniwersytet Wrocławski – Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery wraz z Politechniką Wrocławską oraz Urzędem Miasta w Bydgoszczy uzyskał dofinansowanie na realizację projektu informacyjno-edukacyjnego pt. „Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza” w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity budżet projektu wynosi 8 218 592 PLN. UWr jest liderem projektu, a partnerami Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. Projektem kieruje dr Tymoteusz Sawiński (Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery).

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem zakończonego z w 2017 roku projektu LIFE-APIS/PL „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia”, finansowanego również w ramach instrumentu LIFE i dotacji NFOŚiGW (budżet 4 359 924 PLN). W ramach projektu powstał m.in. system prognoz biometeorologicznych i jakości powietrza: powietrze.uni.wroc.pl.

Łączy on w sobie aspekty naukowe (prognozowanie jakości powietrza) oraz praktyczne, wychodząc naprzeciw aktualnym problemom środowiskowym i oczekiwaniom społecznym, takim jak poprawa jakości powietrza czy powszechny dostęp do wiarygodnej informacji o zanieczyszczeniach powietrza w miejscu zamieszkania. Tematyka projektu nawiązuje do głównych problemów badawczych aktualnych w UE, w tym zdefiniowanych w planowanym programie Horyzont Europa, wpisuje się również w założenia unijnej polityki środowiskowej.

Głównymi zadaniami zaplanowanymi w ramach Projektu jest budowa platformy edukacyjnej, poświęconej problematyce jakości powietrza na obszarze objętym projektem (platforma ogólnodostępna bez ograniczeń, z możliwością dowolnego jej poszerzania) oraz przeprowadzenie w oparciu o nią kampanii edukacyjnej, poświęconej problematyce jakości powietrza w obszarach zurbanizowanych (skala zagrożenia, rodzaje zagrożeń, jak się chronić, jak ograniczać problem – realne możliwości i sposoby działań, kto jest odpowiedzialny za jakość powietrza). Platforma będzie integrować rozwiązania wdrożone w ramach zakończonego Projektu LIFE-APIS/PL (prognozy jakości powietrza, warunków meteorologicznych i biometeorologicznych, Geoportal NaszePowietrze), z nowymi narzędziami edukacyjnymi i informacyjnymi, zbudowanymi w ramach planowanego projektu.

Obszar realizacji projektu: Projekt został zaplanowany do realizacji na obszarze aglomeracji wrocławskiej (z uwzględnieniem gmin satelickich) i aglomeracji bydgoskiej.

Czas realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2023 r.