Skip to main content

Ogólne_O uchwałach antysmogowych


WCSS

O kursie

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jest obecnie jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce. W ostatnich latach podejmowanych jest coraz więcej inicjatyw, w których działania na rzecz czystego powietrza odgrywają znaczącą rolę, m.in. zostały wprowadzone uchwały antysmogowe wprowadzające ograniczenia w zakresie użytkowanych instalacji i stosowanych w nich paliw stałych. Zagrożeniem dla efektywnej wymiany źródła ogrzewania na ekologiczne może być brak zainteresowania mieszkańców oraz brak możliwości finansowych pozwalających na realizację inwestycji. Dlatego tak istotne są prowadzone kampanie edukacyjne, połączone z szeroką i elastyczną ofertą instrumentów finansowych i innych mechanizmów wsparcia mieszkańców. Nadrzędnym celem tych działań jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłu oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery głównie z indywidualnych systemów grzewczych.

Zagadnienia

  1. Co to są uchwały antysmogowe i jakie ograniczenia wprowadzają?
  2. Dlaczego warto wymienić kopciucha i zainwestować w termomodernizację domu?
  3. Z jakich dofinansowań do wymiany źródła ogrzewania i dodatków osłonowych można skorzystać?
  4. Dlaczego tak ważne jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych społeczeństwa?

Aby wyświetlić cały kurs, zapisz się.

Autorzy

Zespół Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL

  1. Course Number

    WCSS/UWR-11
  2. Classes Start

Enroll